Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X067v_441_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 67v, nr. 422 (na 1339 aug., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Verdinge vander coermide.

In de marge, door andere hand: Coremede.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b maken cond allen luden dat wi bi heren Gheride van Eemskerke, heren Jacob van der Binchorst, Janne van Zassenemc, Heynricd heren Dierix zone, Willaem den Cuser ende Gheridee Aelwijns zone hebben laten verdinghen Gheret den Zale, Brunincf sinen zone, Coppekijn, Symon, Diericg, Enghebrechth, Leysen, Lisebetten, Grieten ende Ymmekijn, Gheret Zalen kinderen, ende Grieten, Lijsebetten ende Diedewien, Bruninx kindere voirs., ende Benedicti, Coppekijns wijf, ende Symon, Coppekijns kint voirs., van sulker coirmiede als zi ons sculdich waren, omme viertich pond Hollansche, dair si heren Gheride van Eemkerke tot onser behoef ghenoch of ghedaen hebben, diere ons of rekenen zal; ende scelden himj ende hore nacomelinghe van deser coirmiede voirscreven vry ende quite, ten sie dat si him namaels verdienenk.

In orkonde etc. Ghegheven des dinxendaghesl na sinte Pieters dach inghaende oiste int jair ons Heren M CCC neghen ende dortich.

a
Heynn. B.
b
hier ontbreekt wel etc. B.
c
Zassenē B.
d
Heynr. B.
e
Gher. B.
f
Brun̄c B.
g
Dier. B.
h
Enghebr. B.
i
Bn̄dict B.
j
in im een stok teveel B.
k
aldus B voor verdieden.
l
doinxendaghes B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gerard de Zale, zijn zoon Bruninc en hun met name genoemde kinderen, schoondochter en kleinkind