Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X067v_442_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 67v, nr. 423 (na 1339 aug., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coremede.

Wi Willaem grave etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Gheride van Eemskerke, Janne van Zassenemb, Heynricc heren Dierix zone, Willaem den Cuser ende Gherided Aelwijns zone hebben laten verdinghen Meynairde Meynard zone van Loenrevene, Aliden sijn wijf, Jacob, Aliden, Machtilden, Meynarde, Gheriden, Aven, Jutten, Pieter, Clayse ende Willaeme, hore kindere, Aven, Jacobs wijf, ende Lizebetten, Jacobs dochter voirscreven, Manten, Aliden man, ende Aliden, Heynen, Willaems ende Bairten, Aliden kinderen voirscreven, Heyne Brauwen, Machtelden man, ende Aliden, Machtilden dochter voirscreven, van sulker coirmiede als si ons sculdich waren, omme vijftich pond Hollansche, dair si heren Gheride van Eemskerke tot onser behoef ghenoch of ghedaen hebben, diere ons of rekenen sal; ende scelden him ende hore nacomelinghe van deser coirmiede voirscreven vry ende quite, ten zie dat si him namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des dinxendaghes na sinte Pieters dach inghaende oisthe int jair ons Heren M CCC neghen ende dortich.

a
nl. Verdinge vander coermide, zoals in het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 441 B.
b
Zassenē B.
c
Heynr. B.
d
Gher. B.
e
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Meinard Meinardsz. van Loenerveen, zijn echtgenote Aleid en hun met name genoemde kinderen, schoondochter, schoonzoons en kleinkinderen