Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X068r_444_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 68r, nr. 425 (na 1339 okt., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Pachte van veen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264. – Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, p. 13, nr. 3, ad 1339 oktober 20.

De datering vertoont een fout: in 1339 viel Elfduizend maagdendag (21 oktober) niet op een woensdag, maar op een donderdag. De oorkonde kan derhalve op 20 oktober zijn uitgevaardigd (en dan zou 'op' moeten worden gelezen als 'voor', of 'dag' als 'avond') of op de 21e ('woensdag' moet dan 'donderdag' zijn). De eerste mogelijkheid lijkt de meest waarschijnlijke; vgl. de kopnoot bij de in het register volgende oorkonde nr. WI 445, en zie ook de uitspraak van de scheidslieden een dag later (nr. WI 443). Aldus ook Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, die corrigeert tot 'Maegdenavont'.

Vgl. voorts nrs. WI 443 en 446-449.

Wi Willem Blijst, Willem die Marsemana, Gheret die Wilde, Meynard Witten sone, Lamphard Ricouds sone, Jan Willem, Pieter van Veenhusen, Lambrecht Grieten sone, Roelof Jutten, Arnd Nannekijns sone, Gheret Pengardb Deymans sone, Diric Scuttel, Lamphard die Cruve, Meynse Clays sone maken cond allen luden dat wi van ons ghemens lands weghen van Ghoyland ghebleven sijn an heren Janne van Pollanen, heren Gherardec van Eemskerke, Janne van Sasnem ende an Gherarded Alewijns sone van ons heren sgraven weghen, alse van den veen die wi jeghens onsen here den ..grave ghepacht hadden ende dien die van Emenisse langhe tijt versocht ende begheerd hebben te hebben; ende so wat si daer toe segghen, dat gheloven wi van ons ghemeens lands weghen ghestade te houden.

In orkonde desen brieve bezeghelt med onsen zeghelene, die zeghelen hebben vorscreven. Ghegheven tot Aemstelredamme des woensdaghes up der Elf dusent maegden dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

a
M'semā B.
b
Pēgard B.
c
Gher'de B.
d
Gher. B.
e
zegghelen B.
Oorkonder: vertegenwoordigers van het gemene land van Gooiland
Destinataris: scheidslieden uit naam van de graaf