Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X069v_449_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 69v, nr. 430 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Plackaet.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 264. – Enklaar, Rechtsbronnen Gooiland, p. 19, nr. 9.

Vgl. nrs. WI 443-448.

Wi Willem grave van Heynnegouwena etc. ombieden u heren Gherardeb van Eemskerke, onsen bailiu van den landec Aemstele, jof zoe wie namaels bailiu wesen zal, dat ghi die ghemene bure van Emenesse die onsen vene te pachted ghenomen hebben in Goylant ende onse lantsate worden zullen van onsen weghen bescermt dat men hem gheen onrecht en doe, soe waer ghi moghet mit redene; ende des en laet niet.

Ghegheven up der Elf dusend magheden dach int jair ons Heren Mo CCCo XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
d
e met het woord verbonden d.m.v. een lange dakstreep van de t B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren van Eemnes