Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X069v_450_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 69v, nr. 431 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Heinric van Zudena.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 265. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 49-50, nr. 44.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Heynricc van Zuden ghegheven hebbend ende gheven met desen brieve ten vryen eyghen dat huys ende erve dat ons ane ghecomen es van Clays Nellen zone met rechte ende met vonnisse, ende heren Gherarde van Emskerckef, onsen bailiu ende rentemeester van Aemsterlantg ende van Waterlanth, ane hem ghelost hevet van onser weghen, ende gheleghen es an die noirtside ane Jan Niederwertsi erve ende an die zuutside ane Alijt Gherardj Dircsk soens ende hoere kinder erve; ende ombieden onsen bailiu van Aemsterlantl die nu es of namaels wesen zal dat hi Heynricm voirs. n houden in den voirs. huyse ende erve, ende anders niemand ghen recht dair of en doen.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe up sinte Catrineno dach anno XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Iohannemp de Persijnq et dominum G. de Hemskercr.

s S(igillavit) F. de Haemstedet.

a
Zudē B.
b
Heynn. B.
c
Heynr. B.
d
hier en hierna (delen van) letters verdwenen in een vouw in het perkament B.
e
Gher. B.
f
Emske'cke B.
g
Aemst'lant B.
h
Wat'lant B.
i
Nied'w'ts B.
j
Gher. B.
k
Dirc' B.
l
Aemst'lant B.
m
Heynr. B.
n
hier hi Heynr. voirs. herhaald B.
o
Cat'nen B.
p
Io. B.
q
P'sijn B.
r
Hemsk'c B.
s
het volgende in de rechtermarge B.
t
Haemst. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Hendrik van Zuden