Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X069v_452_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 69v, nr. 433 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Aemsterdamme.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 625. – Van der Laan, OB Amsterdam, p. 50-51, nr. 45.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat dit onse zegghen es tuschen onser poirte van Aemstelredamme ende die van Sloten alse van den twye die si onderlinghe hadden alse van den erve dat die van Aemstelredamme legghende hebben int ambochtb van Sloten, dat die van Aemstelredamme ghelden zullen van allen lande dat si hebben binnen Sloten jof vercrighen zullen: dijc, dam, wech, wetringhe ende sluys ghelt, gheliken anderen lande in Sloten, in alre manieren alst hair toe comen es; vord sullen si ghelden met horen lande gheliken dien van Sloten onse rechte jairscot, bottinghe ende onse rechte herevaird. Ende hier mede zegghen wijse sceyden, zonder archlijst.

In orconde etc. Ghegheven des donresdaghes na sinte Andries dach anno XXXIXo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Iohannemc de Polanen et Iohannemd de Zassenem.

e S(igillavit) F. de H.

a
Heynn. B.
b
intamb. B.
c
Io B.
d
Io B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: poort Amsterdam en de inwoners van Sloten