Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070r_453_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70r, nr. 434 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Verdinge van coermide.

In de marge, door andere hand: Cormede.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi bi heren Janne van Polanen, heren Jacop van der Binchorst, ridderen, Janne van Zassenemc, Airnded van den Dorpe ende Gherardee Aelwijnsf sone hebben laten verdinghen Moederkijng, Heyne Ellen zoens wijf, Nelle ende Wendelmoet, Coppaird ende Elle haire kinderen, Griete, Coppairds wijf voirs., ende Nyese, Heyne, Griete ende Jutte hore kinderen, Jan Crauel, Wendelmoeden man voirs., Heyne ende Lubburch endeh hore kinderen, Wendelmoet, Ellen wijf voirs., Lijsebeti, Heyne, Lutgher, Hildebrantj, Griete ende Wendelmoet hore kinderen, van sulker coermiede als si ons sculdich waren, omme LXXX lb. Hollantsk, dair si heren Gherardel van Hemskerckem tonser behoef ghenoech of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen zal; ende scelden hem ende hore nacomelinghe van deser n voirscreven vry ende quite, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven up den Dortyenden dach int jair XXXIXo.

a
Will. B.
b
Heynn. B.
c
Zassenē B.
d
ir onduidelijk B.
e
Gher. B.
f
Aelw' B.
g
Moed'kijn B.
h
aldus B; wel overtollig.
i
Lijseb3 B.
j
Hildebr. B.
k
Holl. B.
l
Gher. B.
m
Hemsk'cke B.
n
hier ontbreekt wel coermiede B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Moederkijn, echtgenote van Hein Ellenz., en haar kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen