Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070r_456_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70r, nr. 437 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Leen; Gillis van Cattenbroeck.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij op 25 maart 1340 in Leuven was, en niet in Loenen. – Vgl. het volgende nr. WI 457.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien Gillijs van Cattenbroec ende sinen nacomelinghen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollant ten eweliken erfliene, met vijf marcken zwerten te verhereghewaden, die tyende die legghen es buten dijcs up Emenesse tuschen die tyende des abts van Sinte Pouwels tUtrechtb an die ene zide ende die tyende die Splinter van Niewerode houdende es van der abdissen van Elten an die ander zide; in welken tyende wi Gillijs voirs. ende sijn nacomelinghen gheloven te houden als onsen trouwen man, ende wi sculdich zijn te doene.

In orconde etc. Ghegheven te Loevenc up onser Vrouwen dach in maerte anno XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
tUtr. B.
c
Loenen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gillis van Kattenbroek