Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070r_457_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70r, nr. 438 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Leen; Wouter van Lochorst.

In de marge, door andere hand: Nota.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 617, ad 1339 maart 25.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij op 25 maart 1340 in Leuven was, en niet in Loenen. – Vgl. het voorafgaande nr. WI 456.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien Wouter van Lochorst ende sinen nacomelinghen te houden van ons ende van onsen nacomelinghen graven van Hollantb ten eweliken erfliene, met vijf marcken zwerten te verhereghewaden, die tiende die gheleghen es binnen dijcs up Emeniesse tusken den tiende des abts van Sinte Pouwels tUtrechtc an diene side ende dien tiende die Splinter van Niewerode houdende es van der abdissen van Elten an die ander zide; in wilker tyende wi Wouterend voirs. ende sijn nacomelinghen gheloven te houden als onsen trouwen man, ende wi sculdich zijn te doene.

In orconde etc. Ghegheven te Loevene up onser Vrouwen dach in maerte anno XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
tUtr. B.
d
Wout'n B.
e
of Loenen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Wouter van Lokhorst