Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070v_458_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70v, nr. 439 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Verdinge van coermiede.

In de marge, door andere hand: Cormede.

Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij in deze periode in het zuiden was, bij het beleg van Tournai, en dus niet in persoon deze oorkonde kan hebben gegeven.

Wi Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Pollanen, onsen trouwen ridder, Janne van Zassenem ende Gherardeb Alewijns sone hebben laten verdinghen Willaem ende Cillen, Martijns ende Gherijts Vrederics soens kinder, ende Florijs ende Boudijn, Florijs Feuyen soens kinder van Sloten, van hoere coermiede die si sculdich waren, omme XXXII lb. Hollantsc, dair si Willem den Cuser, onsen rentemeester van Kenemerlantd ende van Vrieslante, ghenoech of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen sal; ende sceldense van dier coermede vry ende quite, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven tote Hilleghemf des vrydaghes voir sinte Lambrechtsg dach anno XLo.

a
Heynn. B.
b
Gher. B.
c
Holl. B.
d
Kenem'lant B.
e
Vriesl. B.
f
Hilleg. B.
g
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem en Cille, kinderen van Maarten en Gerard Frederiksz., en Floris en Boudewijn, zoons van Floris Feuyenz. van Sloten