Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070v_459_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70v, nr. 440 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Cormede.

Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij in deze periode in het zuiden was, bij het beleg van Tournai, en dus niet in persoon deze oorkonde kan hebben gegeven.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Polanen, onsen trouwen ridder, Janne van Zassenemc, Arnoud van den Dorpe, Heynricd heren Dirx soen ende Gherarde Aelwijns sone hebben laten verdinghen Walich Callen van Aelsmaer allien van der coermiede die hi ons sculdich es, om IIII lb. Hollantsf, dair hi Willem den Cuser, onsen rentemeester van Kenemerlantg ende van Vrieslant, ghenoech of ghedaen heeft, diere ons goede rekeninghe of doen zal; ende scelden Walich voirs. van dier coermiede quite, ten sie dat hi hem namaels verdiede.

In orconde etc. Ghegheven te Hilleghemh des vrydaghes voir sinte Lambrechtsi dach anno XLo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 458 B.
b
Heynn. B.
c
Zassenē B.
d
Heynr. B.
e
Gher. B.
f
Holl. B.
g
Kenem'l. B.
h
Hilleg. B.
i
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Walich Callen van Aalsmeer