Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070v_460_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70v, nr. 441 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Cormede.

Uit het itinerarium van graaf Willem IV blijkt dat hij in deze periode in het zuiden was, bij het beleg van Tournai, en dus niet in persoon deze oorkonde kan hebben gegeven.

Wi Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Janne van Polanen, onsen trouwen ridder, Janne van Zassenem, Airnde van den Dorpe, Heynricc heren Dijrcs soene ende Gherarded Aelwijnse sone hebben laten verdinghen Arnoud Aechten soen van Ocstorp, Peternellenf sijn wijf, Agheten, Aliden, Grieten, Janne, Florijsg, Katrinenh ende Diedven, hore kinder, van hoere coermiede die si sculdich waren, omme XVI lb. Hollantsi, dair si Willem den Cuser, onsen rentemeester van Kenemerlantj ende van Vrieslant, ghenoech of ghedaen hebben, diere ons goede rekeninghe of doen zal; ende sceldense van dier coermiede quite, ten sie dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven te Hilleghemk des vrydaghes voir sinte Lambrechtsl dach anno XLo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het voorafgaande nr. WI 458 B.
b
Heynn. B.
c
Heynr. B.
d
Gher. B.
e
Aelw' B.
f
Pt'nellen (sic) B.
g
Flor. B.
h
Kat'nen B.
i
Holl. B.
j
Kenem'lant B.
k
Hilleg. B.
l
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Arnoud Aachtenz. van Osdorp, zijn echtgenote Pieternel en hun kinderen