Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X070v_462_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 70v, nr. 443 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Verdinge.

In de marge, door andere hand: Cormede.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bi heren Willem van Outshorne, heren Symon van Theylingheb, heren Florensc van der Boechorst, ridderen, ende bi Gherardd Alewijns sone hebben laten verdinghen Diedairt Bruninx soen, Gherburch zijn wijf, Bruning, Gherit, Diederic, Jane, Clayse, Jacop, Agete, Griete, Lise ende Grietekijne, hore kinder, Jan Egghebrechtsf soen, Ageten man voirscreven, Diederic, Jacop ende Egghebrechtg ende Ermegaird, hore kinder, Catrineh, Bruninx wijf voirscreven, ende Niese hoir kinderi, van sulker coermiede als si ons sculdich zijn, omme L lb. Hollantsj, dair si heren Florensk van der Boechorst voirscreven ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem hier namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des maendaghes voir sinte Maertijns dach in den zoemer anno XLIo.

a
Heynn. B.
b
Theyling. B.
c
Flor. B.
d
Gher. B.
e
Grietek. B.
f
Egghebr. B.
g
Egghebr. B.
h
Cat'ne B.
i
aldus B.
j
Holl. B.
k
Flor. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Dirk Brunincsz., zijn echtgenote Gerburch, en hun met name genoemde kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen