Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071r_467_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71r, nr. 448 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Cormede.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Dirc van Brederodec, heren Symon van Theylinghed, heren Willem van Outshoirne, heren Florense van der Boechorst, ridderen, ende Gherardf Alewijnsg sone hebben laten verdinghen Tydeman Kerstiaens zoen, Kerstinen zijn wijf, Heynen Stoken hoeren soen, ende Heyne Witten, Tydemans bastairds soen voirscreven, van sulker coermiede als si ons sculdich waren, omme X lb. Hollantsh, dair si heren Florensi voirs., onsen rentemeester, ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des vrydaghes voir sinte Lambrechtsj dach anno XLIo.

a
nl. Verdinge, als het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 462 B.
b
Heynn. B.
c
Breder. B.
d
Theyling. B.
e
Flor. B.
f
Gher. B.
g
Alew' B.
h
Hol. B.
i
Flor. B.
j
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Tielman Kerstantsz., zijn echtgenote Kerstine, hun zoon Hein Stoke en Tielmans bastaardzoon Hein Witte