Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071r_468_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71r, nr. 449 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Cormede.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Dirc van Brederodec, heren Symon van Theylinghed, heren Willem van Outshoirne, heren Florense van der Boechorst, ridderen, ende Gherardf Alewijns sone hebben laten verdinghen Pieter Symons zone van Yedamme, Menbrechtg sijn wijf, Jacop, Grieten ende Lijsbeth hore kinder, Bairten Symons, Symon, Andries ende Grieten hoir kinder, Jacop Symons zoen, Katrineni zijn wijf ende Lijsbetj hoir dochter, Clais die Witte, Wendelmoet sijn wijf, Simon ende Kerstijn hore kinder, Adaman Coppairds soen ende Aven sijn wijf, Gherburch Harts soen, Pieter, Katrinenk, Symon, Heynen, Hildebrantl ende Symon, Ludewien, Grieten ende Ave sine kinder, Meynaird Cnardenm soen, Lubben zijn wijf, Katrinenn, Nellen ende Lucien hore kindere, Pieter Clays soen, Ludewen sijn wijf, Ludewen, Ghertruid ende Clays hore kindere, Jan Clays soen ende Dirc Jans soen van sulker coermiede als si ons sculdich zien, omme C ende LX lb. Hollantso, dair si heren Florensp van der Boechorst voirs., onsen rentemeester van Aemsterlantq, ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quijte, r ten ware dat si hem hier namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des vrydaghes na sinte Lambrechtss dach anno XLIo.

a
nl. Verdinge, als het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 462 B.
b
Heynn. B.
c
Breder. B.
d
Theyling. B.
e
Flor. B.
f
Gher. B.
g
Menbr. B.
h
Lijsb3 B.
i
Kat'nen B.
j
Lijsb3 B.
k
Kat'nen B.
l
Hildebr. B.
m
of Cuarden B.
n
Kat'nen B.
o
Hol. B.
p
Flor. B.
q
Aemst'lant B.
r
hier ende, doorgestreept B.
s
Lambr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: een aantal personen en hun gezinsleden
Namen: