Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071v_470_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71v, nr. 451 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coremede.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Dirc van Brederodec, heren Symon van Theylinghed, heren Willem van Outshoirne ende Gherarde Alewijns sone hebben laten verdinghen Jacop Aven soen, Catrinenf sijn wijf, Vechter, Gherijt ende Dirc hoir kinder, Clays Aven soen, Ghertruit sijn wijf, Pieter, Jacop, Alijt ende Griete hoir kindere van hoir coermiede die si ons sculdich waren, omme Lg lb. Hollantsh, dair si heren Florensi van der Boechorst, onsen bailiu ende rentemeester, ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des anders daghes in maerte anno XLIo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 469 B.
b
Heynn. B.
c
Breder. B.
d
Theyling. B.
e
Gher. B.
f
Cat'nen B.
g
LX, de X uitgeveegd B.
h
Holl. B.
i
Flor. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Jacob Avenz. en Nicolaas Avenz. en hun echtgenotes en kinderen