Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071v_471_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71v, nr. 452 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coremede.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Dirc van Brederodec, heren Symon van Theylinghed, heren Willeme van Outshoirne ende Gherardf Alewijns sone hebben laten verdinghen Aelwaijs Ludolfs wedewe, Walich Jans zoen hoir soen, Zuwe, Ghertruyt, Alijt, Willem ende Alijt, hoir kindere die si bi Ludolf verZuwen soen hadde, van hoere coermiede die si ons sculdich waren, omme XXVIII lb. Hollantsg, dair si heren Florensh van der Boechorsti, onsen bailiu ende rentemeester van Aemsterlantj, ghenoech of ghedaen hebben tot onser behoef; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des anderen daghes in maerte anno XLIo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 469 B.
b
Heynn. B.
c
Breder. B.
d
Theyling. B.
e
Will. B.
f
Gher. B.
g
Hol. B.
h
Flor. B.
i
Boechost B.
j
Aemst'lant B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Aalwijs en haar kinderen