Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071v_472_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71v, nr. 453 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coremede.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi bi heren Dirc van Brederodec, heren Symon van Theylinghed, heren Willem van Outshoirne ende Gherarde Alewijns sone hebben laten verdinghen Grieten, Heynrixf wedewe van Juutfays, Dirc horen sone, Gheertruiden, Dirx wijf, Lijsbetten ende Alijt, Dirx kindere, item Lisen Grieten dochter, Jan Noden horen man, Andries, Jan ende Clays hore kindere, item Alijt Grieten dochter ende Pieter horen man, item Lambrechtg Grieten sone, Gondrath sijn wijf, Grietekijni, Lijskijnj hore kinder, ende Ghijsbrechtk Grieten soen voirscreven van hore coermiede die si ons sculdich waren, ende hebben dair toe him vry vercoft dat verendel van V½ morghen lants dat Heynricl Winterm ende Gherijt, sijn broeder, tot onser behoef quite scouden doir der coermiede willen voirscreven, die gheleghen zijn teghen Vredelant int gherechte van Nichtevechte, dair naest ghelant zijn Heyne Coc an die overside ende Heynricn Wintero an die nederside, omme L lb. Hollantsp, den sciltq voir XVIII gr. gherekent, dair si heren Florensr van der Boechorst, onsen bailiu ende rentemeester van Aemsterlants ende van Waterlantt, ghenoech of ghedaen hebben; ende sceldense van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem hier namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe up sinte Catrinenu dach anno XLIIo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 469 B.
b
Heynn. B.
c
Breder. B.
d
Theyling. B.
e
Gher. B.
f
Heynr. B.
g
Lambr. B.
h
Gondat B.
i
Grietek. B.
j
Lijsk. B.
k
Ghijsbr. B.
l
Heynr. B.
m
Wint' B.
n
Heynr. B.
o
Wint' B.
p
Hol. B.
q
sclt B.
r
Flor. B.
s
Aemst'lant B.
t
Wat'lant B.
u
Cat'nen B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Griet, weduwe van Hendrik van Jutphaas, en haar kinderen, schoon- en kleinkinderen