Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X071v_473_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 71v, nr. 454 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

In de marge, door andere hand: Coremede.

Editie/regest: De Melker, OB Amsterdam supplement, p. 3-4, nr. 53a.

Wi Jan van Heynnegouwenb, here van Byaumond, stedehoudende ons liefs heren ende neven sgraven van Heynnegouwenc ende van Hollant, maken cond etc. dat wi van ons heren ende neven weghen voirs. bi den here van Egmonde, heren Dirc van Brederoded, heren Symon van Theylinghee, heren Dirc van Mattenesse, heren Florensf van der Boechorst, ridderen, ende Gherardg Alewijns sone hebben laten verdinghen Hanne Ludolfs soen ende Hasen zijn wijf van hore coermiede die si onsen neve voirs. sculdich waren, omme XXII lb. Hollantsh, dair si heren Florensi van der Boechorst, den bailiu ende rentemeester van Aemsterlantj ende van Waterlantk, ghenoech of ghedaen hebben tot ons neven behoef voirscreven; ende sceldense van ons heren ende neven weghen voirs. van dier coermiede vry ende quite, ten ware dat si hem namaels verdieden.

In orconde etc. Ghegheven des donresdaghes na sinte Victoirs dach anno XLIIIo.

a
nl. Verdinge van coermiede, zoals het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 469 B.
b
Heynn. B.
c
Heynn. B.
d
Breder. B.
e
Theyling. B.
f
Flor. B.
g
Gher. B.
h
Hol. B.
i
Flor. B.
j
Aemst'lant B.
k
Wat'lant B.
Oorkonder: Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, stadhouder voor graaf Willem IV
Destinataris: Hanne Ludolfsz. en zijn echtgenote Haze