Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X076v_497_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 76v, nr. 478 (na 1339 dec., ws. na 1345 aug.), naar A.
Opschrift:

Bevelinge Willem den Grebber.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 266.

Wi Willem ..grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben Willem den Gribber onse scoutambocht van Markershoefde te bedriven ende te verwaren also langhe als hi levet, tot onser eeren ende tot onser oirbaren, ende hirof zo sal hi ons of den ghenen dien wijt bevelenb zullen goede rekeninghe doen; ende onbieden allen onsen luden van Markershoefde dat di Willem vors. onderdanich, ghehorich ende ghehulpich sien soe waer hijs van onsen weghen te doene hevet ende sijs van him vermaent worden, ende des niene laten also lief als si ons hebben.

Ghegheven te Haerlem up sente Niclaes dach int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich.

a
Heynn. B.
b
bevē B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Willem de Grebber