Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077r_499_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77r, nr. 480 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Meynarta Ellen z.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven med desen brieve om Gode Meynarde Ellen sone tien scellinghe Hollandsc tsaers tot onsen wedersegghen toe; ende onbieden onsen rentemeester van Kenemerlandd ende van Vriesland die nu es of namails wesen zal dat hi Meynarde vors. alle jare te sinte Martijns messe in den wintere uut reyke ende betale die X s. Hollandsf tsjaersg vorscreven, sonder meer ghebot van ons darof te hebben, ende van also vele zullen wi hem quiten tot elken termine in ziere rekeninghe.

Ghegheven in den Haghe up sinte Cruys dach in september int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

a
Meyn't B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Kenem'land B.
e
11 november.
f
Holl. B.
g
tsiaers, de i tussengeschreven B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Meinard Ellenz.