Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077r_501_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77r, nr. 482 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Idem.a

Vgl. het voorafgaande nr. WI 500. – Een identieke oorkonde is op 15 maart 1339 nogmaals uitgevaardigd; zie nr. WI 508.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi onsen lieven ende ghetrouwen scepenen, Raed ende der ghemeenre porte van Staverenc zulke gratie ghedaen hebben dat wi willen ende hem gheoirloift hebben tot onsen wedersegghen, behouden alles rechts ende alle onser hantvesten die si van ons hebben ende van onsen vorders, dat zo wie eenen man doitslaet binnen der stede van Staveren vors. dat hire sijn lijf niet mede en verliest, noch die stede van Staveren niet en darfd rumen, es dat hi zo ghegoet is dat hi die mesdaet jeghens ons, jeghens die stede ende jeghens die maghe ghebeteren moghe na der hantveste die si van onsen vorders ende van ons hebben.

In orkonde et cetera. Ghegheven te Zierixee des donresdaghes na sinte Victors dach int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende dortich.

a
nl. de vrijheid van Staveren, zoals genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 500 B.
b
Heynn. B.
c
Stav'en, hierna steeds zo afgekort B.
d
wel te lezen als darof B (vgl. nr. WI 508).
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: schepenen, Raad en de gemene poort van Staveren