Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077v_504_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77v, nr. 485 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Ghijsbrechta Florensb z.

In onderstaande tekst ontbreekt de datumregel. Aangezien de oorkonden in dit deel van het register in chronologische volgorde zijn ingeschreven, is bij de bovenstaande termina uitgegaan van de data van uitvaardiging van de voorafgaande en volgende nrs. WI 503 en 505.

Willem grave van Heynnegouwenc etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Ghizebrechtd Florens f. tot onsen wedersegghen vier pond Hollandse tsjaers, jairlix intenemen an onsen rentemeester van Kenemerlandf ende van Vriesland tot Bamisseg, ende een paer cleder alse onse rentemeester cleet; waer om wi onbieden onsen rentemeester van Kenemerlandh ende van Vrieslandi die nu es of namails wesen zullen dat si alle jare ten termine vorscreven Ghizebrechtj vors. uytreyken ende betalen dit ghelt ende cledere vorscreven, sonder meer ghebot van ons darof te hebben.

In orkonde etc.

a
Ghijsbr. B.
b
Flor. B.
c
Heynn. B.
d
Ghizebr. B.
e
Holl. B.
f
Kenem'land, de eerste letter onduidelijk B.
g
1 oktober.
h
Kenem'land B.
i
V'sland B.
j
Ghizebr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Gijsbrecht Florisz.