Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X077v_505_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 77v, nr. 486 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Oistvrieslandersa.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 605, ad 1338 maart 9.

Gezien de inhoudelijke samenhang met de volgende nrs. WI 506-508, die op 15 maart 1339 zijn te plaatsen, zal deze oorkonde naar een winterstijl zijn gedateerd, en niet naar de paasstijl.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lezen maken wi kond scepen, Raed ende ghemeene stad van Staverenb dat wi med desen brieve machtich maken deze viere bij name: Everaerd Zoenenninghec, Herman Scultinghed, Evee Gheltids sone ende Tiedeman Biscop, van onser alre weghen die porters sien binnen Staverenf ende onser nacomelinghen, te ontfane onsen lieven here Willemg grave van Heynnegouwenh, van Hollandi etc. in onsen gherechten gheboren here ende hem hulde ende sijn recht te zweren in onser alre name, in allen manieren alse onse hantveste houd die wi van sinen voirvorders houden; ende zo wat si daer toe doen ende med hem reeden ende procurieren, dat gheloven wi alle vaste ende stade te houden eewelike ghelike jof wijt selve gheswoeren jof procuriert haddenj.

In orkonde van desen brieve bezeghelt med onsen zeghele int jaer ons Heren Mo CCCo neghen ende dortich, des dinxendaghes na den sonnendach alsmen sanc Letare.

a
Oistvriesland's B.
b
Stav'en B.
c
Zoenn̄ighe, het aantal stokken onder de afkortingsstreep onzeker (vier of vijf) B.
d
Scultin- | g' B.
e
of Ene B.
f
Stav'en B.
g
Will. B.
h
Heynn. B.
i
Holl. B.
j
ha deels verdwenen in het gaatje dat in het perkament is gesneden ten behoeve van het klavier B.
Oorkonder: Schepenen, Raad en gemene stad van Staveren
Destinataris: graaf Willem IV