Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X078r_509_1 WI_G_X078v_509_2 WI_G_X079r_509_3

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 78r-79r, nrs. 490-491 (na aug. 1345), naar A.

Het laatste gedeelte van de lijst, betreffende Drechterland, heeft in het register een eigen volgnummer gekregen. – Aan het begin van de tekst in de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 606-608.

Deze en de volgende optekening (nr. WI 510) zijn ongedateerd. De bovenstaande termina zijn afgeleid van de data van uitvaardiging van de in het register voorafgaande resp. volgende oorkonde.

Dit es die grote van al den lande van Vriesland.

 

In Gheestman ambocht.

Oterleke III½C gheerse; elc ghers gheset up III lb., facit XC L lb. Ende si hebben LX manne.

Outorp III½C gherse; elc ghers gheset up III lb. VI s. VIII d., facit  a  . Ende si hebben XC manne.

Coedijc II½C gherse; elc ghers gheset up XXXIII s. IIII d., facit    . Ende si hebben XXV manne.

Wermenhuzen XIXC gherse; elc ghers gheset up III lb. VI s. VIII d., facit    . Ende si hebben C XX manne.

Tutinghehorne IIIC gherse; elc ghers gheset up XXXIII s. IIII d., facit    . Ende si hebben XVI manne.

Eenighebourch ende Nieweland XV½C gherse; elc ghers gheset up III lb. VI s. VIII d., facit    . Ende si hebben C XXX manne.

Outkerspel XVIII½C gherse; elc ghers gheset up V lb., facit    . Ende si hebben C XX manne.

Nortskerwoude IXC gheerse; elc ghers gheset up III lb. VI s. VIII d., facit    . Ende si hebben LXX manne.

Zuuytscerwoude XIIC gherse; elc ghers gheset up III lb. VI s. VIII d., facit    . Ende si hebben LXXX manne.

Broec VIIC gherse; elc ghers gheset up XXXIII s. IIII d., facit    . Ende si hebben L manne.

Mijns land up Vroenland XXIIC gherse.  Ende si hebben XXX manne.

   Summa XIIM VC gherse, elke III gheerse eene morghen, facit IIIIM C LXVI morghen IIIIC roeden.

 

In Niedorperambochtb.

SaghencC gherse; elc ghers gheset overhoeft up XL s.

Die Niewekerc XIC gherse.  Ende si hebben IIIIC XL manne.

Bersinghehorne XXVC gherse.

Winkel XXIIIIC gherse; elc ghers gheset up XXII s., facit    . Ende si hebben C manne.

Niewe Niedorp IIIIM gherse; elc ghers gheset up XX s., facit    . Ende si hebben C L manne.

Oude Niedorp XIC gherse; elc ghers gheset up XX s.  Ende si hebben XXVIII manne.

   Summa XVIM VIC gherse, die maken VM VC XXXIII morghen ende I ghers.

 

In Houtwouder ambocht.

Ederswoude IIIC LXV morghen also quaet alse die dijc.d  Ende si hebben XXVIII manne.

Hoichhoutwoude XVIIC LXX morghen; up III½ lb., facit    . Ende si hebben C XXI manne.

Opmeer VIIC LXV morghen; die morghen up IIII lb., facit    . Ende si hebben XXXVI manne.

Lambrechts caghe C XXVI morghen; die morghen up XX s., facit XXVIe lb. Ende si hebben XXVIII manne.

Abbenkerke C LXV morghen; die morghen up III lb., facit . Ende si hebben XVII manne.

Zybouds kerspel VIIIC XI morghen; die morghen up III lb., facit    . Ende si hebben LIII manne.

Bennenbroechf VIC LXXX morghen; die morghen up L s., facit    . Ende si hebben XLIIII manne.

Miderwoude III½C XXIII½ morghen; die morghen up XXXV s., facit    . Ende si hebben XIII manne.

Twiscg VC LV morghen; die morghen up III lb., facit    . Ende si hebben XXXVII manne.

h Oestenwoude XXIIIIC XLVII morghen; die morghen II lb., facit    .i Ende si hebben XLV manne.

Does − Ende si hebben XVI manne.

Aelmerdorp − Ende si hebben XXIII manne.

Medemblic − Ende si hebben IIC XXV manne.

Oudeboxwoude VC I½ morghen; die morghen XXXV s., facit    . Ende si hebben XXII manne.

Nieweboxwoude IIIC XC morghen; die morghen L s., facit    .

Wognem XVIC XIX morghen; die morghen IIII lb., facit    . Ende si hebben C VI manne.j

Watswiel.

Spanbroec XIC LVII morghen; die morghen III lb., facit    . Ende si hebben LXXI manne.

Updam VC XXXIII morghen; die morghen X s., facit    . Ende si hebben XX manne.

Hensbroec VC XXXII morghen; die morghen X s., facit    .

Gawijsende XXVI morghen.

   Summa XIIM VIIIC XVI morghen.

 

In Drechterlandk.

Wersferdshoeve l; die garde III½ lb., facit    . Ende hebben XXIIII manne.

Hoghekerspel XIIC morghen; die morghen II lb., ende in den Hout die morghen X s., facit    . Ende si hebben XLVII manne.

Bovenkerspel XIIIC morghen; die morghen V lb. X s., facit    . Ende si hebben XCVIII manne.

Luttekebroec VIC L morghen; die morghen V lb., facit    . Ende si hebben L manne.

Grotebroec XIIIC morghen; die morghen VI lb. V s., facit . Ende si hebben C XV manne.

Ghomerskerspelm.

Enchusen VIIIC morghen; die morghen V lb. X s., facit    . Ende si hebben C LX manne.

Veenhusen XIIIIC morghen; die morghen IIII lb. X s., facit    . Ende si hebben LXXIIII manne.

Oesterleken XXIo morghenp; die morghen L s., facit    . Ende si hebben X manne.

Hem − die garde IIII lb. V s., facit    . Ende si hebben LX manne.

Widenesse − die morghen IIII lb. XV s., facit    . Ende si hebben XXXIX manne.

Scellinchoute VIIIC morghen; die garde VI lb., facit    . Ende si hebben LX manne.

Westenwoude XC morghen; die morghen IIII lb., facit    . Ende si hebben LXXII manne.

Zwaec XIIC morghen; die garde V lb. X s., facit    . Ende si hebben LIII manne.

Oesterblocweerq VIIC morghen; die gairde VII lb., facit    . Ende si hebben XLIIII manne.

Westerblocweerr VIIIC morghen; die gairde VI lb. X s., facit    . Ende si hebben XLVIII manne.

Hoirne IIC morghen; die garde VII lb., facit    . Ende si hebben LXX manne.

Scaderwoude IIIIC morghen; die morghen XX s., facit IIIIC lb. Ende si hebben XXVII manne.

Groetoysthusen IIIIC morghen; die morghen XX s., facit IIIIC lb. Ende si hebben XXXVIII manne.

Luttikedrecht I½C morghen; die garde XXXV s., facit    . Ende si hebben XVIII manne.

Berchoute XVC morghens; die morghen IIII lb., facit    . Ende si hebben LXIII manne.t

Caghe − die morghen XX s., facit    . 

Urshem VIIIC morghen; die morghen XXXV s., facit    .u

Herenv Hughen coech C morghen; die morghen XX s., facit    . Ende si hebben XVIII manne.

   Summa van al Drechterlandw mid Urshem ende Hughen coech XVIM VIIIC morghen.

a
de som is niet ingevuld, zoals die ook hierna meestal ontbreekt B.
b
Niedorp'ambocht B.
c
aldus B; lees Scaghen.
d
hierna een geradeerde tekst, die blijkbaar luidde ende si hebben [....]C manne B.
e
vóór het getal nog een geradeerde X B.
f
Bennēbroech B.
g
of Twist B.
h
hier en in de volgende drie regels om gaten in het perkament heen geschreven B.
i
met lijnen is aangegeven dat deze 2447 morgen, à 2 pond per morgen, gelden voor Oostwoud, Opperdoes, Almersdorp en Medemblik samen B.
j
met lijnen is aangegeven dat deze 1619 morgen, à 4 pond per morgen, en de 106 mannen, gelden voor Wognum en Wadway samen B.
k
Drecht'land B.
l
zo te zien gelden de bij het volgende Hoogkarspel genoemde 1200 morgen ook voor Wervershoof B.
m
zo te zien gelden de bij het volgende Enkhuizen genoemde 800 morgen en 160 mannen ook voor Gommerskarspel B.
n
Oest'leke B.
o
aldus B; wel te lezen als XXIC.
p
met lijnen is aangegeven dat deze 2100 morgen gelden voor Oosterleek, Hem en Wijdenes samen B.
q
Oest'blocweer B.
r
Westerblocwe' B.
s
met lijnen is aangegeven dat deze 1500 morgen gelden voor Berkhout en Kaag samen B.
t
met een verticale lijn is aangegeven dat deze 63 mannen gelden voor Berkhout en Kaag samen B. 
u
hierna, doorgestreept, Ende si hebben XVIII manne B.
v
H'en B.
w
Drecht'land B.