Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X079v_513_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 79v, nr. 495 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Aechte Hermansa wijf van Leeuwen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 266.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi Aechten Hermansc wijf van Leewen zulke gratie ghedaen hebben dat wi hoir oirlof gheven bierd te tappen over al in Vriesland tot eere stede, zo waer si liefste heeft; ende van al dien bier dat si tappet zone sal si ons ghene tollen gheven noch onsen rentemeester van onsen weghen. Dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

Ghegheven te Haerleme up sinte Niclais dach in jaer XXXIXo.

a
H'mans B.
b
Heynn. B.
c
H'mans B.
d
bie B.
e
H'lem B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Aachte, echtgenote van Herman van Leeuwen