Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X079v_514_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 79v, nr. 496 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Zyvaerd Rissonts z.

Een streep door het begin van de tekst.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi ghegheven hebben ende gheven Zyvard Rissonts sone, om dat hi van onser maescip gheboren is, achte pond Hollandsb tsjaers te sinen live, die wi hem bewijst hebben ende bewisen alle jare in tenemen ende tontfane ane onsen rentemeester van Kenemerlandc ende van Vrieslandd die nu es of namails wesen zal, tot elken Paesken, darof dat die eerste termijn wesen zal te Paisken naistcomendee; ende onbieden onsen rentemeester vors. dat hi Zyvaerd vorscreven die vorseyde VIII lb. Hollandsf alle jare uut reyke ende betale also langhe alse Zyvard vors. leven zal, up den termijn vorscreven, sonder ander ghebot van ons darof te hebben, ter tijt toe dat wine anders ware in zekeren steden bewijst zulleng hebben; ende dat hi van elken termine neme Zyvards vorseyde opene brief van quitancien voir ons mede te rekenen.

Ghegheven ter Harlem up sinte Nyclaes dach int jaer XXXIXo.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
c
Kenem'land B.
d
Vriesl. B.
e
16 april 1340.
f
Holl. B.
g
zullen bewijst, met de goede volgorde aangegeven d.m.v. de kleine letters b en a boven de woorden B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Zivaard Rissendenz., bloedverwant van de graaf