Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X080r_519_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 80r, nr. 502 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Drechterlanda, idemb.c

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 681.

Willem grave etc. maken cond etc. dat Florens van Alkemade, in dien tyden onse rentemeester van Kenemerlantd ende van Vrislant, bi goedenken der goeder lude van onsen Rade te Hillegheme vercoft heeft den ghemeenen buren van Drechterlandf, welgheboren ende ghemente, alle onse wintmolen, dat malen, den wint ende den grint ende allen nutscap van malen van al Drechterlandg, eewelike te bliven ende vrylike te ghebruken sonder yemands wedersegghen, ende dar en sal niemand molen in setten dan si selve, omme VIC lb. Hollandsh, dar si Heyne Roeden, onsen rentemeester van Kenemerlanti ende van Vrieslantj, of voldaen hebben tot onser behouf; ende gheloven hem ende hueren nacomelinghen vor ons ende vor onse nacomelinghe dese vorworde vorscreven vast ende ghestade te houden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na Paesdachk int jaer XLIIIIo.

a
Drecht'land B.
b
nl. vanden molen, zoals in het opschrift boven de in het register voorafgaande nrs. WI 516-518 B.
c
het opschrift door verbleking van de inkt slecht leesbaar B.
d
Kenem'lant B.
e
Hilleghē B.
f
Drecht'land B.
g
Drecht'land B.
h
Holl. B.
i
Kenem'lant B.
j
V'slant B.
k
d gecorrigeerd B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren van Drechterland, welgeboren zowel als gemeente