Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X080v_520_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 80v, nr. 503 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Wyerincgerlanta, vryhede vanden molenen.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 681.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Florens van Alkemade, in dien tyden onse rentemeester van Kenemerlandc ende van Vrieslandd, bi goedenken der goeder lude van onsen Rade te Hillegheme vercoft heeft den ghemeenen buren van Wieringherland alle onse wint molen, dat malen, den wint ende den grint ende alle nutscap van malen binnen dien lande tote eenenf vryen eyghendom, dien buren diere nu in wonen ende anders diere namail in wesen zullen, eewelike te bliven ende vrylike te ghebruken sonder yemands weder segghen, ende dar en zal niemand molen in setten dan si selve, omme IIIC lb. Hollandsg, daer si Heyne Roeden, onsen rentemeester van Kenemerlanth ende van Vrieslandi, of voldaen hebben tot onser behouf; ende gheloven hem ende hueren nacomelinghen vor ons ende vor onse nacomelinghe deze vorwarde vorscreven vast ende ghestade te houden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na Paesdach int jaer XLIIIIo.

a
Wyerincg'lant B.
b
Heynn., in nn een stok te weinig B.
c
Kenem'land B.
d
Vr'sland B.
e
Hilleg. B.
f
de eerste e mogelijk doorgestreept B.
g
Holl. B.
h
Kenem'lant B.
i
V'sland B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren van Wieringen