Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X080v_521_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 80v, nr. 504 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Vryhede die vander Grafte, tZuytende van Scermer, Oterleca, Outdorp ende Coedijc.

In de marge een kruisje.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 681.

Willem ..grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Florens van Alkemade, in dien tyden onse rentemeester van Kenemerlantc ende van Vrisland, bi goedenken der goider lude van onsen Rade te Hillinghemd heift laten of lossen den ghemeenen buren van Grafte ende van Zuutende van Scirmer om XXV lb. Hollandse, die ghemeene buren van Oterlic om XXV lb. Hollands, die ghemeene bure van Oettorp om XX lb. Hollands, die ghemeene bure van Coedijc om XX lb. Hollands, dat si ende huer nacomelinghe endef anders lude wonende binnen den ambochte vorscreven nymmermeer bedwanc hebben zullen te malen tot eenigher stede, mar dat si altois sullen moghen malen ende doen malen vrylike war si willen sonder begrip van yemande; ende want si van den ghelde vorscreven voldaen hebben Heyne Roeden, onsen rentemeester van Kenemerlantg ende van Vrieslandh, tot onser behouf, so gheloven wi hem ende hueren nacomelinghen dese vorwarde vorscreven vast ende ghestade te houden.

In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des donresdaghes na Paesdach int jaer XLIIIIo.

a
Ote'lec B.
b
Heynn. B.
c
Kenem'lant B.
d
Hillingh. B.
e
Holl. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
f
op rasuur B.
g
Kenem'l. B.
h
Vr'sland B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene buren en inwoners van Graft, het Zuideinde van Schermer, Oterleek, Oudorp en Koedijk