Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X081r_524_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 81r, nr. 507 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Andelofa Esseling.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 683, ad 1344 augustus 22.

Vgl. het volgende nr. WI 525; zie ook nr. FR 129 over een voorganger van Andulf in het schoutambacht en over de mogelijke ligging van 'Bouckerst' (Boekhorst?).

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lezen, ic Andelof Esseling, scoute van Elsmardorp ende van Bouckerst in Oystvriesland, saluyt mid kennissen der warheyt. Cond si allen luden dat ict scoutambocht vors. voere ende hantiere van mijns liefs heren weghen des ..graven van Heynnegouwenb etc. bi sinen bevelen, ende van anders niemend.

Ende om dat dit wair is, so heb ic ghebeden Aelkemant van Staverenc, minen neve, dat hi desen brief vor mi ende in minen name bezeghelen wille mid sinen seghel, overmids dat ic gheenen zeghel bi mi en hebbe. Ende ic Alkemant om bede willen Andolfs, mijns neven vors., hebbe desen brief bezeghelt med minen zeghel. In orkonde der warheyt ghegheven te Sinte Gheerden berghed tsatersdaghes vor sinte Berthelmeuse dach int jaer XLIIIIo.

a
de e sterk verbleekt B.
b
Heynn. B.
c
Stav'en B.
d
S'te Gheerden b'ghe B.
e
B'thelmeus B.
Oorkonder: Andulf Esseling, schout van Almersdorp en 'Bouckerst'
Destinataris: graaf Willem IV