Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X081r_525_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 81r, nr. 508 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Die selve.a

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 684, naar B, maar ad 1344 augustus 26 ('Saterdachs na sinte Bartholomeus dach', hetgeen evenwel te herleiden is tot 1344 augustus 28).

Vgl. het voorafgaande nr. WI 524; zie ook nr. FR 129 over een voorganger van Andulf in het schoutambacht en over de mogelijke ligging van 'Bouckerst' (Boekhorst?).

Willem ..grave etc. maken cond etc. dat wi bevolen hebben ende bevelen mid desen brieve Andelof Elsselinghb onse scoutambocht van Alsmardorp ende van Boncheestc in Oystvriesland te bedriven ende te verwaren van onsen weghen, tot onsen wedersegghen; ende onbieden allen den goeden luden van den Scoutambocht vors. dat si den vorseyden Andolf onderdanich ende onderhorich sijn, ende him vorderlic ende helpelic sijn tot allen rechte.

In orkonde etc. Ghegheven te Sinte Gheerden berghed des satersdaghes vor sinte Berthelmeuse dach int jaer XLIIIIo.

a
nl. Andulf Esseling, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. WI 524 B.
b
door de h een geradeerde afkortingsstreep B.
c
aldus B; lees Boucheest.
d
b'ghe B.
e
B'thelme9 B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: Andulf Esseling