Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X081r_526_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 81r, nr. 509 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Gijselscip enige uut Staverena.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 683, ad 1344 augustus 23.

Vgl. het volgende nr. WI 527.

Wi Pieter Mante, Wolfard Volkarts sone ende Zoeneman Zoenemans sone uut Staverenb, zoen ghiselen ons liefs heren sgraven van Heynnegouwenc ende van Hollandd, die te ghisel legghen binnen Hairlem alze van der zoene van den parlemente tuschen der Bisscipinger partie ende ons in Staverene, om dat onse lieve here die ..grave ons orlof ghegheven heeft tot deser tijt uuter ghiselscip te varen tot sinen vermanen toe mid sinen brieve, so hebben wi gheloeft ende loven bi onser trouwen ende bi onser zekerheden weder binnen Hairlemf te ghizel te comen zo wilc tijt dats onse lieve here die ..grave vors. vermaend of mid sinen brieven onbiet, daer ghisel te bliven in allen manieren dat wi daer nu ghisel sijn, ende niet van danen te sceyden ten sie bi sinen orlove.

Ende om die meere zekerheden zo hebben wi Alkemant ende Jan van Zudereng gheloeft bi onser trouwen ende bi onser zekerheden dat wi dese ghisel vorscreven alse goet hebben dat sullen dat si tot ons liefs heren vermanen in comen sullen te Herlem ende daer ghisel te bliven in allen manieren vors.

In orkonde etc. Ghegheven tsonnendaghes vor sinte Berthelmeush dach int jaer XLIIIIo.

a
Stav'en B.
b
Stav'en B.
c
Heynn. B.
d
Holl. B.
e
Stav'en B.
f
H'lem B.
g
Zud'en B.
h
B'thelmeus B.
Oorkonder: Pieter Mante, Wolfert Folkersz. en Zoeneman Zoenemansz. uit Staveren; Alkemante en Jan van Zuderen
Destinataris: graaf Willem IV