Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X081r_527_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 81r, nr. 510 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Ghijselscip enige uut Staverena.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 684, ad 1344 augustus 23.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 526.

Wi Everard Lievekijnsb f., Tiedeman Bisscop ende Reynier Tavernier uut Staverenc, zoen ghyselen ons liefs heren sgraven van Heynnegouwend ende van Hollande, die te ghisel legghen binnen Harlemf alse van der zoene van den parlemente tuschen Alkemans partie ende ons in Stavereng, ende om dat onse lieve here die ..grave ons orlof ghegheven heeft tot deser tijt uter ghiselscip te varen tot sinen vermanen toe med sinen brieve, so hebben wi gheloefth ende loven bi onser trouwen ende bi onser zekerheden weder binnen Harlemi te ghisel te comen zoe wilc tijt dat onse lieve here die ..grave vors. vermaend of mid sinen brieven onbiet, dar ghisel te bliven in allen manieren dat wi daer nu ghisel sijn, ende niet van danen te sceyden ten sie bi sinen orlove.

Ende om die meere sekerheden so hebben wi Lievekijnj heren Dierix sone ende Arnt Biscop gheloeft bi onser trouwen ende bi onser zekerheyt dat wi dese ghizel vors. also goet hebben dat zullen dat si tot ons liefs heren sgraven vermanen vorscreven in comen zullen te Harlem ende dar ghisel te bliven in allen manieren vorscreven.

In orkonde etc. Ghegheven tsonnendaghes vork sinte Berthelmeusl dach int jaer XLIIIIo.

a
Stav'en B.
b
Lievek. B.
c
Stav'en B.
d
Heynn., in nn een stok te weinig B.
e
Holl. B.
f
H'lem B.
g
Stav'en B.
h
om een gat in het perkament heen geschreven B.
i
H'lem B.
j
Lievek. B.
k
om een gat in het perkament heen geschreven B.
l
B'thelme9 B.
Oorkonder: Everard Lievekijnsz., Tielman Bisschop en Reinier Tavernier uit Staveren; Lievekijn heer Dirksz. en Arnoud Bisschop
Destinataris: graaf Willem IV