Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X082r_532_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 82r, nr. 516 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Bevelinge der stat scepenen van Staverena.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 664.

Vgl. nr. WI 523.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden. Want wi bevolen hebben ende bevelen onsen lieven ende ghetrouwen scepene van onser stat van Staveren die nu ter tijt scepen aldair binnen der stat zijn, dat si recht doen binnen onser stat van Staveren na den rechte van der stede ende den hantvesten die si van onsen ouders of van ons hebben, als van Hidden Alkemants soens doet ende van al dat dair of roerende es, ende oec van allen anderen parlamente die binnen der stat voirs. ghesciet zijn tote desen daghe toe; ende ombieden ende ghebieden alle onser ghementen van onser stat voirs., ende elken bisonder, dat si onsen scepenen voirs. dair in te hulpe comen, welken tijden dat si dair of van onsen scepenen voirs. of van den meesten hoep van hemluden vermaent worden, up hoir lijf ende up hoir ghoet dies niet en dede. Voerd ware dat sake dat yemand namaels, wie dattet ware, die onse scepene voirs. of enighe van hem luden omme dies rechts wille yet misdede ane live ofte ane ghoede, dat zouden wi ane hem houden, ane sijn lijf ende ane sijn ghoet, als ane den ghenen die onse stat bederven wouden ende onse herlichede vercranken.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe up sinte Katrinen dach annoc XLIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, presente dominod W. de Duvoirde.

e S(igillavit) Th. de Mathenessef.

a
Stav'en B.
b
Heynn. B.
c
gecorrigeerd B.
d
gecorrigeerd B.
e
het volgende in de rechtermarge B.
f
Math. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: schepenen en gemeente van Staveren