Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X082r_533_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 82r, nr. 517 (na aug. 1345), naar A.
Opschrift:

Tol vry die van Staverena up wederseggen.

Een streep door het begin van de tekst.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 667.

Vgl. nr. WI 515.

Willem grave van Heynnegouwenb etc. ombieden u allen onsen rentemeesters ende tolnairs van Hollant ende van Zelant dat ghi onse ghemene poirters van onser stat van Staveren tollen vryc d met al hueren ghoede voir bi allen onsen tollen varen laet, wane si comen, zijt uuter zee ofte anders, also verre als si anders gheen ghoet en hebben in den scepe dan hem selven toe behoert, in allen manieren dat huer hantvesten houden die si van onsen ouders of van ons dair of hebben; ende dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

In orconde etc. Ghegheven te Hairlem up sinte Andries avond anno XLIIo.

a
Stav'en B.
b
Heynn.  B.
c
boven de regel toegevoegd B.
d
hier varen laet, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: gemene poorters van de stad Staveren