Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X086r_552_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 86r, nr. 536 (na 1345 juli 26), naar A.
Opschrift:

Leen; Godevaerta van Vlodorp, ridder.

Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven, verliet hebben ende verlien heren Godevairt van Vlodorp, ridder, XXX s. groten tsyairs, alsulc payment alse in onsen lande ter tijt gancwijs wert, van ons of van onsen nacomelinghen te houden ten rechten lene, die wi him bewijst hebben ende bewisen alle jare intenemen ende tontfane ane onsen rentemeesterc van Zuuthollandd tot elken Kersavendee, dair of dat die eerste termijn wesen sal tot Kersavonde naist coemende; ende ombieden onsen rentemeester voirs. die nu is of namaels wesen sal dat f heren Ghoedevaert voirs. ende sinen nacomelinghen die voirs. XXX s. groten alle jare uutreke ende betale op den termine voirs., sonder ander ghebotg dair of van ons te hebben, ende dat onse rentemeester voirscreven dair of neme van elken termijne alle jare heren Godevairt voirscreven of sijnreh nacomelinghe open brief van quitantien, voir ons mede te rekenen. Ende dese XXX s. groten moghen wi of onse nacomelinghe lossen, wilken tiden dat wi willen, elken pennig onne tyen; ende ware dat zake dat wise of onse nacomelinghe lossende, soe soude ons her Goedevairt voirscreven of sine nacomelinghe XXX s. groten tsyairs jairlix bewisen op sijn vry erve, die hi van ons of van onsen nacomelinghen houden soude te liene.

In orconde etc. Ghegheven in den Haghe smanendaghes na Nicolai int jair XLIIo.

a
Godev't B.
b
Heynn. B.
c
renten̄ B.
d
Zuutholl. B.
e
24 december.
f
hier ontbreekt wel het woord hi B.
g
ghebet B.
h
sijnrie B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Godfried van Vlodrop, ridder