Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WI_G_X087v_558_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 218 (groot register Willem IV), f. 87v, nr. 542 (na 1345 juli 26), naar A.
Opschrift:

Her Heinric die Monick van Basel, leen.

De tekst is doorgestreept.

Vgl. het voorafgaande nr. WI 557.

Willem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi verliet hebben ende verlien voir ons ende voir onsen nacomelinghen here Heinricb den Monic van Bazel vijftich royaele tsyairs van ons ende van onsen nacomelinghen te houden te lene also langhe als hi leeft, dair hi onse man of worden es; wilke L royaele wi bewijst hebben ende bewijsen here Heinric voirs. alle jare intenemen ende tontfane ute onser tolne te Niemans vrient tote elken Grote vastelavond, dair dat eerste termijn of wesen zal tote Grote vastelavond naistcomendec. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuuthollandd die nu es of ter tijt wesen zal dat hi here Heynrice voirs. alle jare die L royaele uutreke ende betale ute den vervalle van der tolne voirs. up den termijn voirscreven, sonder ander ghebot dair of van ons te hebben, ende dat hi van heren Heinric voirs. neme alle jare van elken termijn sinen open brief van quitantien voir ons mede te rekenen; ende dair mede zullen wi onsen rentemeester voirs. ghestaen in sire rekeninghe.

In orconde etc. Ghegheven tDordrechtf des dinxendaghes na sinte Jacops dach int jair XLVo.

a
Heynn. B.
b
Heinr. B; deze afkorting hierna niet meer aangegeven.
c
5 maart 1346.
d
Zuuthol. B.
e
Heynr. B.
f
tDordr. B.
Oorkonder: graaf Willem IV
Destinataris: heer Hendrik de Monnik van Bazel