Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X001r_001_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 1r, nr. 1 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Geertruyt Hermans Grote Goeswijns moeder.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 76.

De in de bovenstaande datering gegeven termini zijn die van het paasjaar 1317; zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeland ende here van Vriesland maken cond allen luden dat wi die VIII morghen lands luttel meer jof min die ons ane comen sijn met allen rechte ende bestorven van Gossum Florens ver Bienc zone, dat gheleghen sijn tes Graven sloet int land van Woerden, ghegheven hebben ende gheven te rechte lijftochte Gheertruyd Hermans Groten Gossins moeder voers.; ende na hare doet zo zal dit voerseide land weder an ons comen.

Int jaer ons Heren van XVII.

a
Will’m B.
b
Heneg. B.
c
lezing onzeker, daar de eerste twee letters grotendeels zijn weggesleten B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geertruid Hermans, moeder van Grote Gozewijn