Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X001r_002_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 1r, nr. 2 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Die stede van Oudewater.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 265.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. ombieden u here bisscop van Zuden dat ghi ghevet den poirteren van Oudewater die twie hondert pond zuarter Tornoisd die wi hem ghegheven hebben te hulpe toet hore poirte van Oudewater mede te murene; ende dese voerseide twie hondert pond die zullen wi u ofslaen in juwer eerster rekeninghe die ghi ons doen zelt van juwer rentemeisterscip van der heerscappien van Aemstelle ende van Woerden.

In orkonde desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tUtrecht int jaer ons Heren M CCC een ende twintich des zaterdaghes na der Elfdusend maechden daghe.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemf, Symonemg de Benthemh et alios.

a
Will. B.
b
Heneg. B.
c
Holl. B.
d
Tor. B.
e
de laatste drie woorden in de marge B.
f
Zuden. B.
g
Sy B.
h
Bent. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Oudewater