Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X001r_003_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 1r, nr. 3 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Vrouwe Mariea heeren Airnts wijff van Yselsteyn.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Iselsteyn.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc, van Hollandd etc. maken cond alle luden dat wi onser liever nichten vrouwen Marien seren Arnouds wijf van Yselsteine hebben ghegheven ende gheven van ons ende van onsen nacomelinghen te leene alle dat goed dat Jans was van Camericke ende gheleghen es in die heerscip van Woerden, dat ons ane comen es overmids mesdaet ende verboirnisse des Jans voers., in dusghedaenre maniere dat waer dat zake dat die voerseide vrouwe Marie storve ende si liete gheboerte van horen live, die soude dat voerseide goet van ons ende van onsen nacomelinghen houden te lene als voors. es, ende waer dat zake dat si storve zonder gheboerte van horen live, so sal dat voerseide goed comen op onse lieve nichte haer zuster joncfrou Aleit, Otten wijf van Hokelen, ende salt van ons houden alst voerseit es; ende waerd dat die joncfrou Aleit storve sonder gheboerte van horen live, zo zal dat voorseide goet weder an ons comen ende an onsen nacomelinghen graven van Holland.

Ende hebben hem in orkonde ende in vestenesse hier of dese lettere ghegheven, bezeghelt met onsen zeghele uythanghende. Ghedaen tote Valenchijn int jaer ons Heren M CCC viertiene des dinxendaghes na onser Vrouwen dach te midden oest e

a
Ma’ie B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Holl. B.
e
volgen nog drie letters eee, blijkbaar bij wijze van decoratie B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Maria, echtgenote van heer Arnoud van IJsselstein