Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X001v_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 1v, nr. 6 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Wernbout vander Bruggen.

In de marge drie aantekeningen door contemporaine handen: Happaer(d)ea; Diedewijn van Egmonde, Warmboudb vander Brug; Waerdenbout van der Brugc

Wi Willaemd grave etc. maken cont allen luden dat wi Happarde van Stienkerke ende diee Diedewijn van Egmonde, die knapen waren ons liefs heren ende oems heren Ghien, die bisscop tot Utrecht was, daer God die ziele of hebben moet, ghegheven hadden al dat land ende al dat goet dat ons ane ghecomen was ende bestorven van heren Amelijs van Nimmenf, legghende in den bisdoem van Utrecht bi Vredeland dat men heet heren Amelijs Nesse, ende al dat goet also alst haer Amelijs voers. op droech ende gaf den grave Florens onsen neve, daer God die ziele of hebben moet, ende weder van hem ontfenc te liene, van ons in rechten lene te houdene onderlenghe ghemene, elc van hem beiden die rechte helft van al dien goede voers.; ende daer na sien ghecomen voer ons Happaerd ende Diedewien voerscreven ende hebben ons op ghedraghen dat derdendeel van al dien goede voerscreven tote Waerdenbouts behoef van der Brugghe, ende hebben dat dordendeel van dien goede voerscreven omme Heppaerdsg ende Diedewijns bede willen Werenboude voerscreven ende sinen nacomelinghen virliet ende verlient met desen brieve van ons ende onsen nacomelinghen in rechten lene te houden.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tot Utrecht des vridaghes na sinte Lucien daghe int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Happ’e B.
b
W’boud B.
c
deze laatste naam doorgestreept B.
d
Will. B.
e
dit woord is wel overbodig.
f
aldus wel A; mogelijk te lezen als Mijnnen.
g
verbeterd uit Herpaerds B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Werenboud van der Brugge