Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X002r_012_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 2r, nr. 12 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Heynrica van Vyanen roerende die hofstede tot Everdingen etc.

In de marge een kruis.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 96.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi Heynric van Vyanen bevolen hebben ende bevelen ende macht ghegheven hebben van onsen weghen te versoekene ende ane te talen die hofstede te Everdinghe ende die drie hoeve lands daer toe, die ons ane comen sien met allen rechte van den heren van Woerden; ende wat hi daer toe doet van onsen weghen, des zullen wi hem ghewaren ende houden zeker vaste ende ghestade.

In orkonde etc. Ghegheven te Berghend in Henegouwene donresdaghes na half meye int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

a
Heynr. B.
b
Will. B.
c
Heneg. B.
d
Bergh. B.
e
Heneg. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hendrik van Vianen