Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X003r_017_1 WO_G_X003v_017_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 3r-3v, nr. 17 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Machtelt Harmana Trepertsb wijf.

In de marge een kruis. – In de marge, door een andere hand: Harman Crepertec; eronder: R(egistrata).

Wi Willaem grave van Heynnegouwend, van Holland etc. maken cond allen luden dat wi Harman Crepertee, die houder es van desen brieve, verliet ende verlien van ons te houdene te rechten liene die vierdalff lands van vierdalf morghen dat sinen ouders van ons plaghen te houden te rechten lene, welc land voirs. gheleghen es int sheren Jacobs gherechte van Lichten berghe; ende hebben Machtelde sinen wive dit land voirnoemd ghemaect met onser hand tote hore lijftochte na zede ende woente van onsen lande.

In oirkonde etc. Ghegheven in den Haghe des dinxendaghes na sing Denijs dach int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Bi den biscop van Zuden.

a
H’man B.
b
Trep’ts B.
c
Crep’te B.
d
Heynn. B.
e
Crep’te B.
f
aldus B, mogelijk te lezen als viertel.
g
aldus B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Herman Creperte en zijn echtgenote Machteld