Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X003v_019_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 3v, nr. 19 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende heeren Jan Molenaersa kindre.

In de marge, door een latere middeleeuwse hand: Nota bene.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 99.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc etc. ombieden u hair hered biscop van Zuden, onsen rentemeister van den lande van Woerden ende van Aemstelle, dat ghi betailt heren Gherardee van Heemskerke, riddre, wijff ende viertich pond Hollandsg van onser zuster weghen van Buren alse van der mombaerscap sheren Jans Moelnaers kinder, dair die dach of wesen zal te sinte Martijnsh misse naist comendei; ende van also vele zullen wi u quiten in uwer eerster rekeninghe.

Ghegheven inj jaer ons Heren M CCC eenende twintich des manendaghes na sinte Dyonisius dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemk.

a
Molen’s B.
b
Will. B.
c
Heynn. B.
d
aldus B.
e
Gher’de B.
f
aldus B., lees vijf.
g
Holl. B.
h
M’tijns B.
i
11 november 1321.
j
aldus B.; lees int.
k
Zuden. B.
Oorkonder: Willem III
Destinataris: (Jacob) bisschop van Zuden, rentmeester van Woerden en Amstel