Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X003v_021_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 3v, nr. 21 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Dirc Gijsbrechtsa zoon vander Weyde.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Dirc Ghisebrechts z.; (andere hand:) R(egistrata).

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 100.

Dezelfde oorkonde staat verder in het register nogmaals, onder nr. WO 24. De tekstuele varianten daaruit zijn in de onderstaande tekst geannoteerd met het sigle B'.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi verliet hebben ende verlien met desen tyeghenwoerdighen brieve Dieric Ghisebrechts sone van der Weyde, knape, enen tiende c gheleghend ine Heyencope ende an Rijnland met alsulken tijns ende gherechte als dair toe behoirt, endef voirt twaelf morghen lands gheleghen opt Rijnland in dat zelve gherechte, in rechten liene van ons te houden; ende van desen voirseyden tiende ende land so hebben wi Mabelig sinen wive die helfte van desen voirsproken goede verliet tote hore lijftochte.

Ende op dat dat vaste ende stade si ende bliveh, zo hebben wi desen brief bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven tUtrecht des zonnendaghes na der Elfdusent magheden dachi int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

 

j Die goed hout Ghisebrecht van der Weide zijn zone.k

a
Gijsbr. B.
b
Heynn. BB'.
c
hier die, blijkbaar doorgestreept B.
d
na de n nog een geradeerde letter B.
e
ontbr. B.
f
ontbr. B'.
g
Mabili, na de eind-i nog een geradeerde e B'.
h
volgorde: blive ende si B'.
i
Elf dusent maechdendach B'.
j
het volgende door een andere hand B'.
k
deze notitie ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Dirk Gijsbrechtsz. van der Weide, knaap, en zijn echtgenote Mabelie