Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X004r_022_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 4r, nr. 22 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Jonfrouw Lijsbeth Stevens wijf vander Weyde.

In de marge, door een contemporaine hand: Joncfrou Lizebetha Stevens wijf van der Weide.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 84.

Vgl. de volgende oorkonde nr. WO 23 in dit register.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb, van Hollandc etc. maken cond allen luden dat joncfrouwe Lisebetten, ons oems dochter sheren Bonsaerds, in rechten huwelike ghegheven hebben met Steven van der Weyde, diese te wive nemet, tachtich pond zuarter Tornoisd sjaers, jaerlix te nemen uyt onsen goede te Woerden ter tijd toe dat wi Steve ende hair elwaer in zekeren steden bewiset hebben, in dese manieren: waer dat zake dat se storve zonder wittachtighe boirte, dat die voirseyde tachtich pond Tornoise sjaers onbeslet van scoude vrieliken an ons comen zoude jof an ons erfnamen graven van Hollandf, ende dair tenden rechte delinghe van allen erve dat se van deser tijd voirtwarts meer vercrighen zullen moghen. Voird zal Steven voirseyd joncfrouwen Lisebenten onser nichten voirseyd maken tote hare lijftochte tachtich pond Tornoisg sjaers in deser manieren: waer dat Steven storve sonder kindere, so soudse die lijftochte te vollen behouden, ende waer dat hi storve ende kindere liete, soudse hebben zestich pond Tornoish sjaers also langhe als die kinder leveden; ende storven die kinder eersi, so zouden die twintich pond Tornoisi weder an hair comen te hare lijftochte. Ende na Stevens doet so zalse rechte delinghe hebben van allen erven datse van deser tijd voirmaels vercrighen zullen te zamen alse verre als si wille, ende dair bi zel si ghelden alsulke scout alsmen van den voirseyden erven witteliken sculdich; ende en wil si die scout niet ghelden, soen zal si der erven niet delen maer hare medeghave ende hare lijftochte alst voirscreven es salse vriliken opboren sonder enighe scout te gheldene.

In oirkonde etc. Ghegheven tot Uyttrech des manendaghes na sinte Lucien dach int jaer ons Heren M CCC ende neghentiene.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemj, Symonk de Bentheml, Gherardm de Raporst.

a
Lizeb. B.
b
Heynn. B.
c
Holl. B.
d
Torn. B.
e
Torn. B.
f
Holl. B.
g
Torn. B.
h
Tor. B.
i
Tor. B.
j
Zuden. B.
k
Sy B.
l
Benth. B.
m
Ghe B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: jonkvrouw Elizabeth heer Bonsaardsdr., echtgenote van Steven van der Weide