Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X005r_025_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 5r, nr. 25 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Rover van Montfoirde.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena, van Hollandb, van Zeeland ende here van Vriesland ombieden u Rover van Montfoirde dat ghi u niet en onderdoet Zueders dinghen juwes broeders tyeghens ons, want wijt houden souden an u lijf ende an u goed, waer dat ghi deet tyeghens ons mit hem; oec so ne willen wi niet dat ghi om onsen wille enighen scade lijt, want wi u ende juwen vrienden die onder ju gheseten sien, ende sine manne sien, gheloven scadeloes te houden, wad scaden si dair bi nemen om onsen wille sonder archlist.

In orkonde etc. Ghegheven tote Oudewater int jaer ons Heren M CCCo twe ende twintich des sonnendaghes na Payschen.

a
Heynn. B.
b
Holl. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Rover van Montfoort