Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X005r_026_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 5r, nr. 26 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Die stede van Oude water.

In de marge een kruis. – In de marge, door een andere hand: Oude water.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 281.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena etc. maken cond etc. dat wi omme goeden dienst wille die ons onse goede lude van onser poirt van Oudewater hier voirmaels ghedaen hebben ende noch hier namaels doen sullen, hem sulke gracie ghedaen hebben ende doen als hier na ghescreven staet. Zo wad die zeven scepen aldair mit den tween raetsmannen bi onsen ghewairden rechter die wi of onse bailiu dair setten sullen ghemeenliken kueren ende wilcoren toit onser poirt oirbair voirs., die willen wi dat voirt ghaen ende vast ende ghestade bliven. Voirt willen wi datmen onsen poirters van Oudewater noch hoir goed nerghent besette van scaden jof van scouden binnen onsen lande, het en ware jof si hem selven jof hoir goed verwilcoird hadden jof verbonden in anders onsen steden voir scepenen binnen vriheden jof buten vriheden, in ambochten voir den wairden rechter ende voir seven buren; so willen wi dat si dair of aldair te rechte staen, zi selve des si dair sien jof hoir goed, ende men hem anespreket. Ende dese gracie b voirs. ende dese brief sal gheduren tote onsen wedersegghen sonder archliste.

In oerkonde etc. Ghegheven toit Oudewater des zonnendaghes op den Beloken Payschen int jaer ons Heren Mo CCC twee ende twintich.

a
Heynn. B.
b
hier ende vrihede, doorgestreept B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Oudewater