Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X005r_027_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 5r, nr. 27 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Walraven van Benthem.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Walraven van Benthema.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 103.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat Walraven van Benthem, onse neve ende onse ghetrouwe knape, quam voir ons ende ontfenc van ons te lene die halve tiende tote Kestre, die roerende es van der heerscip van Woirden, die ons toe behort.

In kennessen hier of ende omme dat wi hem ghewaren dat hise van ons ontfanghen hevet alse voirs. es, so hebben wi desen brief etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC een ende twintich des sonnendaghes na sente Mathijs daghe.

a
Benthē B.
b
Heynn. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Walraven van Benthem, knaap